ZČU v Plzni přivítala konferenci MoodleMoot.cz 2021

ZČU v Plzni přivítala konferenci MoodleMoot.cz 2021

V pořadí šestá mezinárodní konference MoodleMoot.cz 2021, kterou ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni pořádal certifikovaný Moodle partner PragoData Consulting, proběhla v kampusu Západočeské univerzity v Plzni 14.- 16. září 2021. Konference MoodleMoot.cz již tradičně přináší tři dny plné informací z oblasti on-line vzdělávání. Letošní setkání věnovali organizátoři Dr. Ing. Janu Rychlíkovi, který se významně zasloužil o rozvoj on-line vzdělávání na ZČU v Plzni.

Konference nabídla prostor pro učení, předávání zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe z oblasti akademické, korporátní i veřejnosprávní. V úterý 14. září proběhly v počítačových učebnách FEL praktické workshopy. Ve středu 15. září pak proběhl hlavní přednáškový panel, odpoledne se konference rozdělila do sekcí zaměřených na praktické využití systému Moodle a elektronické vzdělávání v akademickém prostředí a Moodle a elektronické vzdělávání v prostředí firem a veřejné správy. Druhý den konference pokračovala společná sekce Moodle v akademickém a firemním prostředí. Účastníky konference na úvod pozdravil i Martin Dougiamas, původní autor programu Moodle, který koordinuje jeho vývoj dodnes.

Jsme moc rádi, že jsme mohli letošní ročník pořádat prezenčně. I to je jeden z cílů konference, aby se lidé mohli potkat a sdílet zkušenosti, to je ta největší přidaná hodnota“ říká projektový manažer PragoData Consulting Michal Bajer. V prostorách Fakulty elektrotechnické přivítali organizátoři téměř 100 účastníků. „Velmi si vážíme spolupráce se ZČU v Plzni, a vyzdvihnu zejména Lucii Rohlíkovou, Jana Topinku, Tomáše Prunera a Viktora Chejlavu z organizačního týmu univerzity, díky kterým se nám podařilo uspořádat opravdu skvělý ročník konference. Dále bych chtěl poděkovat panu rektorovi Holečkovi za udělení záštity nad konferencí, panu kvestorovi Hofmanovi za oficiální uvedení konference a panu Dr. Rychlíkovi za vše, co pro rozvoj Moodle na ZČU v Plzni udělal,“ dodává Michal Bajer.

Témata konference:

  • Vzdělávání zaměstnanců a Moodle
  • H5P – novinka v Moodle
  • Integrace Moodle s MS Office365, se studijními a personálními systémy a jinými platformami
  • Testování – víme, co nám poskytují testy?
  • Přijímací a certifikační zkoušky v Moodle
  • Proctoring v testech v Moodle
  • Zkušenosti z webinářů – videokonferenční nástroje
  • Oblíbené pluginy pro LMS Moodle
  • Learning Analytics – analytiky ve vzdělávání
  • Sdílení osvědčených postupů, dobré nápady