Cyklus kurzů PEDADESK pokračuje i v červnu

Cyklus kurzů PEDADESK pokračuje i v červnu

V červnu se uskuteční v toto semestru poslední kurzy vysokoškolské pedagogiky. Tento měsíc nabízíme jedno nové téma a dvě témata, která započala již v květnu.

Kurzy budou pokračovat i na podzim a jsou určené zaměstnancům a doktorandům ZČU.

Víc informací ke kurzům se dozvíte ZDE.

 

 5. 6.  9 – 12  Jak se mozek učí?  – 1. běh
 5. 6.   14 – 17  Jak se mozek učí?  – 2. běh
 14. 6.  10 – 12  Příklady dobré praxe výuky v technických a přírodovědných oborech – 3. běh
 14. 6.  13 – 15  Příklady dobré praxe výuky v technických a přírodovědných oborech – 4. běh
 18. 6.  13 – 15  Příklady dobré praxe výuky ve společenskovědních a uměleckých oborech – 4. běh

 

 


ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287