Intenzivní kurz anglického jazyka pro akademické pracovníky

Intenzivní kurz anglického jazyka pro akademické pracovníky

Intenzivní kurz EMI English as a medium of instruction – developing speaking skills (Angličtina pro Akademické pracovníky – intenzivní kurz), je určen pro zájemce z řad akademických pracovníků ZČU s pokročilou znalostí angličtiny (minimální vstupní jazyková úroveň je B2 dle SERR), kteří tento kurz ještě neabsolvovali. Během jednoho týdne tak máte na ploše 25 hodin možnost prostřednictvím diskusí a debat rozvíjet svoji schopnost jasně se vyjadřovat, obhajovat svá stanoviska a vhodně reagovat na názory jiných. Kurzy, ve kterých bude maximálně 10 účastníků, vedou Mgr. Vendula Kokošková a Clay Darrow a konají se v týdnu od 21. do 25. ledna vždy od 9:00 do 13:00. Cílem kurzu je naučit akademiky komunikovat plynule, jazykově správně a aktivně používat moderní, aktuální slovní zásobu a frazeologii.

Přihlásit se můžete zde.

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287