LMS Moodle a jeho využívání na ZČU v Plzni

LMS Moodle a jeho využívání na ZČU v Plzni

Již více než rok nás epidemiologická situace učí pracovat s on-line nástroji pro vzdálenou výuku. Také LMS Moodle, který pro Západočeskou univerzitu v Plzni spravuje především CIV a Oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání, zažil od března 2020 strmý nárůst uživatelů a přístupů.

Hlavní funkcí LMS (Learning Management Systém) je vytváření, distribuce a administrace elektronických vzdělávacích materiálů. Moodle umožňuje vytvářet elektronické kurzy, plnit jejich obsah (přidávat studijní materiály), zadávat úkoly a testy, komunikovat se studenty. Umožňuje také sledovat výsledky i nejčastější chyby studentů. Díky on-line dostupnosti mohou studenti s kurzem pracovat kdykoliv se jim to hodí. Zároveň je ale možné Moodle využívat přímo ve výuce, například k testování studentů.

Většina požadavků a zpráv týkajících se Moodle se zpracovává v systému RT (Request Tracker), které následně řeší a spravují Petr Grolmus (Centrum informatizace a výpočetní techniky), Jan Topinka a Viktor Chejlava (oba Oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání). Podle těchto zpráv můžeme sestavit statistiku požadavků na pomoc s LMS Moodle od roku 2014.

Podívat se můžeme také na statistiku všech akcí v Moodle, tedy jakékoliv interakce v kurzu – přihlášení se, zobrazení materiálu nebo vyplnění testu. Zde je nárůst nejviditelnější.

LMS Moodle se stal pomocníkem řady vyučujících (nejen) v rámci nouzové distanční výuky. Zatímco někteří ho používají pouze jako úložiště studijních opor pro studenty, jiní těží z nabídky funkcionalit tohoto nástroje a budují v něm i komplexní kurzy. Pokud byste se s tímto systémem rádi více seznámili, můžete se přihlásit do kurzu Autorská příprava kurzů v LMS Moodle nebo Tvorba testu v LMS Moodle. Na stránce Zajištění distančního vzdělávání oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání naleznete také obsáhlý návod, jak se systémem pracovat, stejně jako zajímavé příklady dobré praxe od Jany Vejvodové z Fakulty pedagogické nebo představení LMS Moodle jako komplexního řešení distanční výuky od Vladimír Kindla z Katedry výkonové elektroniky a strojů Fakulty elektrotechnické.

ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239