Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 13. díl (LMS Moodle jako komplexní řešení distanční výuky)

Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 13. díl (LMS Moodle jako komplexní řešení distanční výuky)

Vladimír Kindl, Zlata Hokrová

 

LMS Moodle se stal praktickým pomocníkem řady vyučujících (nejen) v rámci nouzové distanční výuky. Zatímco někteří ho používají pouze jako úložiště studijních opor pro studenty, jiní těží z pestré nabídky funkcionalit tohoto nástroje a budují v něm komplexní kurzy plné zajímavých prvků. A právě příklad takového kurzu bychom vám dnes rádi ukázali.

Řeč bude o kurzu „Základy elektroinženýrství“. Průvodcem tímto on-line kurzem nám bude doc. Ing. Vladimír Kindl, Ph.D., z Katedry výkonové elektroniky a strojů Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, který je jedním z jeho autorů.

Proč jste se rozhodli vybudovat kurz „Základy elektroinženýrství“ v LMS Moodle a jakou má podobu?

Vladimír Kindl: Tento kurz jsme původně začali vytvářet pro studenty kombinovaného studia. V souvislosti s náhlým omezením kontaktní výuky z důvodu protiepidemických opatření se ovšem ukázalo, že by mohl být velkým přínosem i pro studenty prezenčního studia. V současné době tak máme v tomto on-line kurzu zapsané všechny naše studenty a využíváme ho do jisté míry jako náhradu prezenčních přednášek a cvičení.

Kurz má jednoduchou a jasnou strukturu. Začíná motivačním citátem a atraktivním obrázkem.

Následuje prostor pro synchronní a asynchronní komunikaci, tedy pro různá oznámení a diskusní fórum spolu s odkazem na místnost v Google Meet, v níž probíhají přednášky a konzultace.

Dále zde studenti najdou kompletní informace o studiu včetně jasně formulovaných požadavků na zápočet i na zkoušku či okruhy otázek ke zkoušce.

Následuje část věnovaná studijním oporám, kterou jsem se snažil koncipovat v duchu konstruktivismu, s nímž jsem se před lety blíže seznámil díky kurzu PhDr. Lucie Rohlíkové, Ph.D. a PaedDr. Jany Vejvodové, CSc. S přípravou šablony kurzu v LMS Moodle mi pomohli pracovníci oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání.

Jak tedy tato část kurzu vypadá? Struktura jednotlivých kapitol je vždy stejná a zahrnuje údaj o časové náročnosti dané kapitoly, jasně formulované vzdělávací cíle, učební texty k přednášce včetně doplňujících a rozšiřujících komentářů a konečně kontrolní test, který studentům slouží k procvičení probrané látky a k autoevaluaci.

Učební texty jsem tvořil s maximálním důrazem na srozumitelnost a názornost. Studenti si je většinou procházejí v rámci samostatné práce před přednáškou, kterou tím pádem vyslechnou již jakožto informovaní posluchači, což zároveň dává prostor pro případné dotazy, diskusi a hlubší ponoření se do tématu. Zde ukázka z učebního textu:

Učební texty a živé přednášky pod vedením vyučujícího jsou navíc doplněné hostovanými přednáškami k jednotlivým tématům, které zajišťují průmysloví partneři FEL/RICE. Naším cílem totiž je, aby student viděl přímé propojení teorie a praxe. Níže např. ukázka z přednášky, která proběhla 28. 10. ve spolupráci s firmou TechSoft Engineering. Odkaz na záznam této přednášky mají studenti rovněž k dispozici u příslušného tématu v LMS Moodle.

Na závěr každého tématu si studenti mohou udělat kontrolní test. Testy k jednotlivým tématům jsou automaticky generovány z banky úloh, přičemž každý student má na zvládnutí těchto testů 5 pokusů. Cílem těchto testů není studenty hodnotit, nýbrž jim poskytnout možnost důkladně procvičit danou látku a zároveň si jednoduše ověřit, nakolik probíranou látku ovládají. Studenti také vědí, že z této banky úloh budou generovány otázky do zápočtového testu, na základě kterého budou nebo nebudou připuštěni ke zkoušce, což je motivuje k absolvování cvičných testů. Díky tomu se nevědomky a nenuceně připravují na zkoušku již během semestru, čehož se mi při kontaktní výuce nedaří docílit.

Studenti tento způsob práce zatím hodnotí kladně a i ze statistik, které lze v LMS Moodle sledovat, je zjevné, že se do kurzu přihlašují pravidelně a pilně v něm pracují. Věřím, že se to následně pozitivně odrazí také na jejich studijních výsledcích.

Na závěr bych chtěl poděkovat kolegům Lukáši Sobotkovi, Jiřímu Dražanovi, Miroslavu Tyrpeklovi a Milanu Bělíkovi, kteří se mnou na přípravě tohoto kurzu spolupracovali.

 

Chtěli byste pro svou výuku také využívat LMS Moodle, ale potřebujete se s ním nejprve naučit pracovat anebo do něj hlouběji proniknout? Přihlaste se do kurzů, které pro vás připravilo oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni:  Autorská příprava kurzů v LMS Moodle, Práce tutora v LMS Moodle a Tvorba on-line testu v LMS Moodle. Všechny kurzy jsou zdarma, stačí se jen zaregistrovat.

Autoři a tutoři kurzů v LMS Moodle, kteří potřebují poradit či pomoci, se na nás mohou obrátit prostřednictvím moodle@service.zcu.cz.

 

Máte tip na zajímavou aplikaci pro výuku na vysoké škole nebo nápad, jak využít dostupné on-line nástroje, aby byla výuka efektivnější a zajímavější? Podělte se s námi o své zkušenosti. Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese hokrova@rek.zcu.cz.

Další díly seriálu příkladů dobré praxe on-line výuky na ZČU najdete zde:

 


ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239