Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 9. díl (Mahara)

Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 9. díl (Mahara)

Lucie Rohlíková, Zlata Hokrová

 

Dnešní článek věnujeme on-line nástroji, který na českých vysokých školách zatím není příliš rozšířený, přestože ho lze velmi dobře využít k ověřování aktivity studentů, potažmo k hodnocení pokroku, který učinili během studia. Řeč bude o e-portfoliu Mahara.

 

Na Západočeské univerzitě v Plzni využívá platformu Mahara již několik let Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni. Požádali jsme proto PhDr. Lucii Rohlíkovou, Ph.D., z Katedry výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, zda by se s námi podělila o své zkušenosti.

 

Proč jste se rozhodla začít ve výuce používat e-portfolio Mahara?

Lucie Rohlíková: Již třetím rokem vyučuji předmět „Informační technologie ve výuce“, který je realizován distanční formou. Před nasazením e-portfolia měli studenti za úkol odevzdat na konci semestru jednu komplexní práci v podobě vlastních webových stránek. V souvislosti s rychlým rozvojem digitálních technologií se ale ukázalo, že je třeba změnit zaměření předmětu a studentům nabídnout možnost seznámit se s pestřejší škálou informačních a komunikačních technologií, které mohou využít při výuce.

Cílem nasazení e-portfolia byla tedy na jedné straně podpora samostatnosti studentů při vytváření digitálního obsahu, na druhé straně vedení studentů k systematické práci a práci s portfoliem jako s účinným nástrojem pro podporu profesionality učitele. Studenti učitelství tak získávají profesní znalosti aktivním způsobem na základě vlastní činnosti a navíc se podílejí na vytváření nových znalostí.

 

Jak tedy s Maharou konkrétně pracujete?

Lucie Rohlíková: Studenti absolvují úvodní dvouhodinový seminář, jehož cílem je představit jim hlavní myšlenky a principy technology enhanced learning. Další výuka probíhá distančně. Studentům jsou zpřístupněny studijní materiály v LMS Moodle a podrobný návod, jak si založit a editovat portfolio v systému Mahara.

Aktivizující činnosti s využitím digitálních technologií při úvodním setkání

 

Náhled stránky skupiny v portfoliu Mahara

 

Dále je studentům předloženo 10 úkolů, ze kterých si mají vybrat minimálně 5 a o jejichž splnění mají podat důkaz formou dokladového e-portfolia.

Příklad zadání úkolu:

  • Zúčastněte se webináře na téma dle vlastního výběru. Do portfolia vložte stručný popis, co Vás během webináře zaujalo a doložte prinstcreen s dokladem Vaší účasti na webináři (např. účast v diskusi, vstup do místnosti webináře apod). Můžete se zúčastnit webináře organizovaného v rámci našeho předmětu i jakéhokoli jiného externího webináře. Rozsah min. 5 vět.
  • Vytvořte dotazník nebo test pro žáky s pomocí nástroje Google Formulář, Quizlet nebo Kahoot. Do portfolia vložte odkaz na tento materiál. Rozsah min. 5 otázek.
  • Promluvte si s nějakým učitelem z praxe, jak využívá technologie v přípravě na výuku a během výuky. Do portfolia popište, jak rozhovor probíhal, co jste se v jeho rámci dozvěděl/a. V popisu nepoužívejte celé jméno učitele ani jméno školy, pouze uveďte křestní jméno. Rozsah min. 5 vět.

Vytvořená portfolia, která obsahují stručné texty, obrázky a odkazy, studenti navzájem sdílejí a komentují. Celý předmět je tak velmi dynamický a při velkém počtu účastníků se zde studentům otevírá postupně obrovské množství inspirativního obsahu. Způsob práce s portfoliem je pozitivistický, portfolio je používáno jako důkaz o výstupech učení.

Ukázka digitálního portfolia jednoho ze studentů

 

Využití e-portfolia Mahara se mi při výuce osvědčilo. Portfolio umožňuje realizovat v distanční výuce praktické aktivity, o nichž studenti do portfolia podávají stručný důkaz.

 

Zaujala vás tvorba e-portfolií a chtěli byste s nimi ve výuce také pracovat? Podívejte se na návod nebo kontaktujte oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni. Náš support tým je připraven vám v pomoci. Kontaktujte nás nejlépe prostřednictvím e-mailu kurzy@rek.zcu.cz.

Další díly seriálu příkladů dobré praxe on-line výuky na ZČU najdete zde:

 


ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239