Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 6. díl (Mentimeter)

Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 6. díl (Mentimeter)

Václav Duffek, Zlata Hokrová

 

Dnes se budeme věnovat nástroji, který vám může při výuce pomoci nenásilně přimět k interakci i ty největší introverty. Seznamte se s aplikací Mentimeter.

O své zkušenosti s využitím této aplikace ve výuce se s námi tentokrát podělí Mgr. Václav Duffek z Centra biologie, geověd a envigogiky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

Mentimeter je nástroj pro tvorbu interaktivních prezentací, díky kterému lze od studentů okamžitě získat zpětnou vazbu. Stačí, aby se do prezentace připojili např. prostřednictvím mobilního telefonu. Jak s touto aplikací pracujete při výuce?

Václav Duffek: Mentimeter se dá použít mnoha způsoby. Základní možností je tvorba prezentace podobně jako v MS PowerPoint. Do prezentace lze umisťovat základní typy slajdů (viz obrázek), přičemž máte prezentace uložené v on-line prostředí pod vaším účtem, takže odpadá starost s používáním flash disku, podobně jako u jiných on-line prezentačních nástrojů. Je ovšem nutné připojení k internetu, které lze v případě problémů vyřešit spuštěním prezentace přes mobilní telefon.

Další možností, jak využít Mentimeter ve výuce, je získávání rychlé zpětné vazby od studentů v reálném čase, a to prostřednictvím jednoduchých ikon (palec nahoru, palec dolů, otazník, popř. srdíčko – viz obrázek). Díky ikonám mohou studenti nenásilně vstupovat do mé prezentace a já mohu okamžitě reagovat na jejich podněty. Abychom však mohli Mentimeter za tímto účelem úspěšně využívat, je důležité se studenty již předem pracovat tak, aby se nebáli vyjádřit svoje pocity, případně otázky.

Toto ale zdaleka není jediná možnost, jak nám může Mentimeter pomoci při komunikaci se studenty. Nástrojů pro sběr názorů, nápadů a informací od studentů je v tomto prostředí opravdu mnoho.

Jednou z nejlepších možností, jak od studentů získat kvalitní zpětnou vazbu, je tzv. otevřená otázka, kdy v rámci prezentace položíte dotaz, studenti se do prezentace připojí a na dotaz odpoví. Samozřejmě lze namítnout, že podobného výsledku se dá dosáhnout i jinými metodami (např. řízenou diskuzí). Mentimeter ale umožňuje odpovědi ihned vizualizovat a dále s nimi pracovat – lze je stáhnout jako PDF či jako obrázek a studenti mohou následně ze všech odpovědí vytvářet např. konceptuální mapy. Na jednom semináři se mi sešlo 39 odpovědí, se kterými jsem mohl v reálném čase pracovat (přičemž některé z nich se skládaly z mnoha pojmů – viz obrázek). Nedokážu si představit, kolik času by zabralo zaznamenat a nějakým způsobem vizualizovat takový počet odpovědí klasickými metodami. Nespornou výhodou tohoto nástroje je i fakt, že prostřednictvím aplikace se nebojí do „diskuze“ zapojit ani ostýchavější typy studentů, kteří jinak obvykle mlčí.

Pokud chci některou z odpovědí zvýraznit, mohu ji v průběhu prezentace zvětšit (viz obrázek). A naopak pokud by někdo „poslal“ do prezentace odpověď nevhodnou, mohu ji jednoduše z přehledu vyřadit. Zatím se mi však nestalo, že bych musel nějaký příspěvek z diskuze mazat.

Další možností, jak získat zpětnou vazbu od studentů, je otázka typu průzkumu. Na obrázku níže můžete vidět screen shot obrazovky z posledního semináře předmětu Geovědy 2, kde se mimo jiné zabýváme pedogeografií. Pomocí průzkumné otázky jednoduše zjistím, do jaké míry studenti s konkrétními výroky souhlasí či nesouhlasí. Počet výroků i strukturu škály lze v nastavení samozřejmě měnit. Prostředí nabízí dokonce i změnu grafického zobrazení výsledků ze škály na růžicový graf.

Podobně lze pracovat i s možností výběru odpovědi. Toho jsem využil např. pro získání informací o osobnostních vlastnostech jedinců v seminární skupině, na základě kterých jsem se následně snažil personalizovat zadávání úloh tak, aby byli studenti co nejvíce motivováni k jejich řešení.

Poměrně často využívám také jednoduchý, ale z mého pohledu velmi efektivní nástroj tvorby mraku slov. Na internetu lze nalézt velké množství nástrojů pro tvorbu této vizualizace. Zde se ale mrak slov vytváří automaticky a při každé další odpovědi se aktualizuje a „přeskládá“. Tuto aktivitu zařazuji nejčastěji na začátku tématu, kdy mi umožní udělat si obrázek o vstupních znalostech studentů. A naopak studenti sami vidí, co všechno do tématu patří a čím se budeme zabývat. Mrak lze následně opět stáhnout a detailně rozebrat v dalších hodinách nebo se mu věnovat ihned v on-line prostředí.

Mentimeter je podle mého názoru velice užitečná aplikace, která je snadno dostupná, není třeba ji složitě instalovat a i ve free verzi nabízí řadu zajímavých funkcionalit. Zároveň představuje užitečný nástroj pro zvýšení motivace studentů, potažmo pro dosažení lepších studijních výsledků. Pokaždé, když v hodině vyřknu větu: „Vyndejte si mobily a připojte se na internet.“, vidím rozzářené obličeje a oči plné velkého očekávání.

 

Zaujal vás Mentimeter a chtěli byste se o něm a o dalších zajímavých on-line aplikacích pro výuku dozvědět více? Přihlaste se na kurz CŽV Multimediální technika ve výuce na VŠ.

Máte tip na zajímavou aplikaci pro výuku na vysoké škole nebo nápad, jak využít dostupné on-line nástroje, aby byla výuka efektivnější a zajímavější? Podělte se s námi o své zkušenosti. Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese hokrova@rek.zcu.cz.

Další díly seriálu příkladů dobré praxe on-line výuky na ZČU najdete zde:

 


ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239