Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 4. díl (PowerPoint, YouTube a Courseware)

Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 4. díl (PowerPoint, YouTube a Courseware)

Jiří Preis, Zlata Hokrová  

V minulých dílech seriálu příkladů dobré praxe v oblasti on-line výuky na ZČU jsme vám zprostředkovali zkušenosti našich kolegyň a kolegů, kteří pro výuku na dálku využívají LMS Moodle, Google Clasroom, Microsoft Teams a ZOOM. Dnes vám pro změnu ukážeme, jak může vypadat výuka s využitím kombinace PowerPointu, YouTube a Courseware.

 

O své zkušenosti s on-line výukou prostřednictvím těchto nástrojů se s námi tentokrát podělil RNDr. Jiří Preis, Ph.D., z Katedry geografie Fakulty ekonomické.

 

Jak se vám podařilo převést prezenční výuku do on-line prostředí?

Jiří Preis: „Velkou část výuky realizuji tak, že prezentace v PowerPointu, které bych studentům normálně ukazoval při kontaktní výuce, doplňuji zvukovou stopou. V tuto chvíli je to pro mne nejsnazší a nejrychlejší možnost, jak udělat přednášku on-line. Audio komentáře k prezentacím vytvářím přímo v PowerPointu, který disponuje funkcí „Záznam prezentace“. Hotové prezentace následně nahrávám na svůj YouTube kanál a odkaz pak sdílím na Courseware, odkud je mohou studenti sledovat.

 

 

Součástí prezentací jsou doplňující úkoly, odkazy na další zdroje nebo otázky pro samostudium. Výhodou je, že si studenti mohou přednášku vyslechnout kdykoliv a podle svých možností následně plnit úkoly či reagovat. Reakce a diskuse probíhá v prostředí Courseware, kde mají studenti také připravené další studijní materiály. Zde příklad několika reakcí studentů:

 

 

Jedním z úkolů, které studenti museli řešit, byla účast na participativním mapování jakožto příklad lokální odezvy na vybranou globální problematiku pomocí Survey123 na platformě ArcGIS.com. Tato aktivita byla předem plánovaná, ale vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu jsem musel původní plán trochu modifikovat (původně měli studenti pracovat v týmech a na vymezeném území).

 

 

Navzdory nepříznivým okolnostem se nám podařilo mapování uskutečnit alespoň v pozměněné podobě, a tak se studenti seznámili a) s metodami sběru dat v terénu, b) se způsobem jejich využití, c) s dalšími podobnými vhodnými aplikacemi. Studenti aktivitu plnili samostatně jako jednotlivci, zasílali ve stanoveném období data z terénu z mobilních telefonů a já jsem je následně seznámil s výsledky. Nakonec proběhla diskuse na Courseware.

 

 

 

Mohu tedy konstatovat, že ačkoliv jsem musel výuku ze dne na den přesunout do on-line prostředí, daří se nám kontaktní výuku úspěšně suplovat. Pokud by se někdo z kolegů chtěl vydat stejnou cestou, může využít můj návod na vytvoření ozvučené prezentace.

 

Zaujala vás možnost využití YouTube pro výuku, ale chtěli byste udělat přednášku bez předchozího nahrávání zvuku v PowerPointu? Podívejte se na návod, jak přednášet prostřednictvím YouTube,  který pro vás připravili pracovníci oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání.

Pracovníci oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání jsou připraveni poskytnout vám konzultace i support při realizaci prvních kurzů, online schůzek, webinářů a přednášek. Kontaktujte nás nejlépe přes e-mail kurzy@rek.zcu.cz.

 

Další díly seriálu příkladů dobré praxe on-line výuky na ZČU najdete zde:

 


ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239