Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 5. díl (Google Meet)

Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 5. díl (Google Meet)

Sandra Štollová, Pavel Hulec, Zlata Hokrová

V minulých dílech seriálu příkladů dobré praxe v oblasti on-line výuky na ZČU jsme vám přinesli inspiraci od našich laskavých kolegyň a kolegů, kteří se s námi podělili o své zkušenosti s výukou prostřednictvím LMS Moodle, Google Clasroom, Microsoft Teams, ZOOM a kombinace PowerPointu, YouTube a Courseware. Dnes vám pro změnu ukážeme, jak může vypadat výuka s využitím Google Meet.

 

O své zkušenosti s distanční výukou prostřednictvím tohoto nástroje se s námi tentokrát podělili PhDr. Sandra Štollová a Mgr. Pavel Hulec z Katedry politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické.

 

Jak probíhá vaše výuka na dálku?

Sandra Štollová: „Spolu s Pavlem vyučujeme tento akademický rok kurz zabývající se projekty a projektovým řízením v politologii a mezinárodních vztazích. Semináře probíhají hodně interaktivně, jsou postavené hlavně na skupinové práci. Studenti sestaví svůj tým o 3–5 členech, ve kterém pracují během celého semestru na zadaných úkolech. Většina práce probíhá právě na seminářích, kde se studenty probíráme jejich výstupy a dáváme jim okamžitou zpětnou vazbu. A protože jsme tento interaktivní rozměr potřebovali zachovat, rozhodli jsme se nahradit standardní kontaktní výuku on-line výukou prostřednictvím Google Meet.

Google Meet jsme zvolili proto, že je z hlediska uživatele velmi jednoduchý a nemusí se instalovat. Ani se spolehlivostí jsme zatím neměli žádný větší problém. Navíc většina studentů už některou službu od Googlu využívá, což jim pomáhá se v Google Meet rychle zorientovat. Studenti se přihlašují prostřednictvím odkazů, které zveřejňujeme zhruba 10 minut před začátkem semináře v Courseware předmětu. Těší nás, že si na tento systém rychle zvykli a semináře začínají včas.

 

 

Semináře jsou koncipovány jako společná i individuální setkání. Začínáme společnou částí, kde se sejde celá seminární skupina zapsaná na dané rozvrhové akci (16–20 studentů). Společná část trvá zhruba 20 minut a slouží k uvedení do problému, který budeme řešit, a k představení úkolu pro jednotlivé týmy studentů. Jako podklad používáme klasickou prezentaci v PowerPointu, kterou studentům promítáme prostřednictvím funkce „sdílet okno“. Po společné části se studenti rozdělí podle svých týmů do samostatných virtuálních místností. V týmech pak pracují na zadaném úkolu. Lídr týmu sdílí podklady pro úkol a celý tým se podílí na řešení. Vedoucí semináře pak střídavě vstupuje do jednotlivých místností vždy zhruba na 10 minut, konzultuje se studenty jejich práci a dává jim zpětnou vazbu. Díky sdílení dokumentu v Google Docs také vidí, jak studenti soubor editují. V zásadě se tento způsob seminární výuky blíží klasické kontaktní výuce a splňuje požadavek skupinové interaktivní práce.

 

 

Z technického hlediska jsme se doposud setkali jen s drobnými komplikacemi. Několikrát se nám stalo, že nefungovala možnost sdílení obrazovky, nebo že odkaz, který jsme zaslali studentům pro vstup do schůzky, nebyl funkční. Většinu technických zádrhelů se nám ovšem záhy podařilo vyřešit, byť nás to stálo trochu času a zkoušení různých variant.“

Pavel Hulec: „Několikrát se mi stalo, že možnost „sdílet okno“ nefungovala, tak jsem musel využít funkci sdílení celé obrazovky, kdy se studentům ukazuje celá plocha vašeho PC a všechna okna, která máte zrovna aktivní. Nejde tedy pak např. přepínat mezi prezentací a poznámkami v odděleném dokumentu, protože by se to samé ukazovalo i studentům.“

Sandra Štollová: „Mně možnost sdílení obrazovky v prohlížeči Firefox nefungovala vůbec. Vyřešila jsem to jednoduše spuštěním Google Meet v Safari, kde šlo vše bez problémů. Dále jsem čelila problému, že se mi studenti přihlašovali do seminářů pod svými osobními Google účty (a někteří to dělají dosud, přestože jsem je opakovaně vyzývala, aby používali výhradně univerzitní konta). Komplikace spočívá v tom, že přístup ze soukromého účtu musíte jako zakladatel schůzky studentovi schválit, teprve pak se do ní dostane. V momentě, kdy máte tři paralelní virtuální místnosti a jste přítomni jen v jedné z nich, se může stát, že pozdě přistupující student „čeká“ mimo virtuální místnost na Vaši autorizaci klidně 20 minut či déle, než se do jeho místnosti vyučující přepne a žádost odklikne. Tuto skutečnost jsme třeba předem nevěděli a nevnímali to jako komplikaci, ukázala to až praxe. Další problém, který jsem řešila, se týkal nefunkčních odkazů ke schůzkám. Založila jsem tři paralelní virtuální místnosti, odkazy překopírovala na Courseware (nebo poslala studentům na mail), ale když jsem se do nich chtěla vrátit, zjistila jsem, že nefungují. Poučil mě až Pavel, který mě upozornil, že v místnosti musím zůstat, než se do ní připojí někdo další, jinak se odkaz deaktivuje.

V současné době už naši výuku žádné komplikace neprovázejí. Začali jsme doplňkově využívat ještě službu sdílených dokumentů na Googlu, a tak se nám docela dobře daří nahrazovat klasickou výuku výukou on-line. Dokonce jsme zaznamenali, že na on-line setkání „chodí“ více studentů než na běžnou prezenční výuku. Zároveň se však shodneme na tom, že online výuka je pro vyučujícího velice náročná.“

 

 

Pavel Hulec: „Pro mě je náročný hlavně management času. Vše musí být rozplánované na minuty, aby seminář nepřetáhl. I navzdory tomuhle problému jsou ale semináře úspěšné, studenti odevzdávají úkoly ve vysoké kvalitě a jsou aktivní ve skupinách. V rámci možností se mi podařilo kontaktní výuku dobře suplovat.“

Sandra Štollová: „Byť pořád učím podle rozvrhu, management času je pro mě teď velkou výzvou. Kromě seminářů k projektovému řízení učím ještě jiný kurz, kde on-line formou probíhají klasické přednášky i semináře. Jelikož je látka v tomto kurzu poměrně náročná, snažím se studentům dát dostatečný prostor k diskusi a získávat neustálou zpětnou vazbu, abych si byla jistá, že studenti látce rozumí. Přestože jsou online nástroje výuky již velmi sofistikované, osobně se velmi těším na obnovení kontaktní výuky. Podle mého názoru je on-line výuka časově velice náročná a klade mimořádné nároky na psychiku vyučujícího.“

 

Zaujal vás Google Meet a chtěli byste ho také vyzkoušet? Podívejte se na návod na realizaci videohovoru nebo synchronní výuky prostřednictvím Google Meet. Pracovníci oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání jsou připraveni poskytnout vám konzultace i support při realizaci prvních kurzů, online schůzek, webinářů a přednášek. Kontaktujte nás nejlépe přes e-mail kurzy@rek.zcu.cz.

Další díly seriálu příkladů dobré praxe on-line výuky na ZČU najdete zde:

 


ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239