Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 11. díl (Quizizz)

Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 11. díl (Quizizz)

Václav Duffek, Zlata Hokrová

 

Dnešní díl seriálu příkladů dobré praxe on-line výuky se bude týkat ověřování znalostí. Pojďte se s námi podívat na příklad toho, jak lze ověřit úroveň znalostí rychle, efektivně a on-line. Poslouží nám k tomu aplikace Quizizz.

O své zkušenosti s využitím této aplikace ve výuce se s námi podělí Mgr. Václav Duffek z Centra biologie, geověd a envigogiky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

Jak pracujete s aplikací Quizizz?

Václav Duffek: Quizizz používám na „testování“ studentů. Nemyslím tím ale testování v klasickém smyslu slova, mám na mysli získávání zpětné vazby o dosažené nebo vstupní úrovni znalostí studentů.

Studenti se nejprve přihlásí do aplikace pomocí speciálního kódu a zvolí si své uživatelské jméno. Vzhledem k tomu, že Quizizz nejčastěji používám s cílem zjistit úroveň znalostí skupiny jako celku, nikoli jednotlivce (a také s ohledem na GDPR), nevyžaduji od studentů, aby se přihlašovali pod svým pravým jménem (viz obrázek). Tímto způsobem snadno získám představu o tom, jak studenti zvládli probíranou látku, která témata jsou pro ně stále náročná nebo naopak již jednoduchá, či s jakými znalostmi do problematiky vstupují. Dosažené výsledky jsou zároveň důležitou informací pro samotné studenty. Každý jednotlivý student si lehce může ověřit, jak se v problematice orientuje on sám. A to okamžitě!

Právě rychlost považuji za největší plus tohoto nástroje. Díky okamžitému automatickému vyhodnocení výsledků obě strany rychle získají zpětnou vazbu, díky čemuž mohou následně pracovat mnohem efektivněji. Závěrečné statistiky jsou poměrně hezky a intuitivně graficky zobrazeny, takže není problém je využít ihned po skončení testu.

Systém mimo jiné automaticky vyhodnotí:

  1. úspěšnost skupiny (což je vhodné pro zvýšení motivace soutěžením v případě paralelních seminárních skupin),
  2. nejproblematičtější otázku (minimálně toto téma by se mělo se studenty ihned zopakovat nebo v případě zjišťování vstupní úrovně znalostí mu věnovat zvýšenou pozornost),
  3. dílčí špatné odpovědi u každé otázky (pokud u některé otázky převládá jedna špatná odpověď, je potřeba se dané problematice více věnovat).

Z rychlého přehledu na obrázku níže lze následně například vyčíst, že první otázku zodpovědělo chybně 11 studentů, zatímco u druhé otázky systém zaznamenal již 21 chybných odpovědí. V tomto případě lze tedy předpokládat, že studenti dané seminární skupiny nemají dostatečně upevněné znalosti v oblasti fyzikálních jevů v atmosféře.

Testy i jejich vyhodnocení pro konkrétní skupiny jsou uloženy na vašem on-line účtu, proto není problém je využívat znovu a znovu nebo hodnotit seminární skupiny mezi sebou.

Portál Quizizz mimo jiné shromažďuje veřejně publikované kvízy, které můžete zdarma využít. V takovém případě je ovšem potřeba si předem ověřit kvalitu testu.

Zaujala vás aplikace Quizizz a chtěli byste se o ní a o dalších zajímavých on-line aplikacích pro výuku dozvědět více? Přihlaste se na kurz CŽV Využití internetových aplikací ve výuce na VŠ.

Máte tip na zajímavou aplikaci pro výuku na vysoké škole nebo nápad, jak využít dostupné on-line nástroje, aby byla výuka efektivnější a zajímavější? Podělte se s námi o své zkušenosti. Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese hokrova@rek.zcu.cz.

Další díly seriálu příkladů dobré praxe on-line výuky na ZČU najdete zde:

 


ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239