Nové kurzy vysokoškolské pedagogiky již v prosinci

Nové kurzy vysokoškolské pedagogiky již v prosinci

Oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání připravilo na prosinec tři nové kurzy vysokoškolské pedagogiky.

Bavil vás kurz Vedení studentů k odpovědnost a samostatnosti prostřednictvím komunikace? Michal Dubec připravil navazující kurz, ve kterém prakticky nacvičíte získané poznatky a zlepšíte se v komunikaci nejen na vysoké škole. Smyslem semináře Vedení studentů k odpovědnost a samostatnosti prostřednictvím komunikace 2 je v simulovaných situacích z praxe rozvíjet konkrétní dovednosti, probrané během prvního semináře. Vyzkoušíme si například sdělování konstruktivní kritiky, reagování na manipulativní a nekonkrétní kritiku, odmítání žádostí o laskavost, zvládání manipulace, prosazování oprávněných požadavků, zvládání vlastních emocí, zvládání automanipulací. Těmto tématům se budeme věnovat v teoretické rovině a potom je dále trénovat v simulacích. Přihlásit se můžete na termín 2. prosince 2019 nebo 28. ledna 2020.

“Bez problémů, sporů a konfliktů by se zastavil vývoj. Nejde tedy o to, se konfliktů zbavit, ale umět s nimi vycházet,” říká lektor kurzu Zvládání konfliktů se studenty na vysoké škole Jiří Plamínek. Výukový program ukazuje hlavní příčiny vzniku konfliktů, jejich obvyklé scénáře a hlavně nástroje, které umožňují konflikty účinně krotit. “V kurzu zavítáme do světa vyjednávání a mediace, kde se mluví v pojmech jako jsou zájmy, emoce, batny, osobnost nebo spokojenost. Navštívíte krajiny, obývané různými vyjednávacími styly a dostanete do ruky mapy, které Vám umožní se v kraji vyznat, a nástroje, které Vám usnadní v něm uspět,” dodává Jiří Plamínek. Kurz připravuje na zvládání konfliktů se studenty, s kolegy, ale i v běžném životě. Přihlásit se můžete na setkání 9. prosince 2019 nebo 6. ledna 2020.

Zajímá vás, zda a jak funguje neverbální komunikace? Chcete se naučit skutečně využívat sílu neverbálních signálů ve svém projevu? Chcete lépe porozumět signálům, které vám dávají ostatní? Barbora B. Leichtová připravila kurz Neverbální komunikace, který je rozdělený do tří základních tematických celků – principy fungování neverbální komunikace, nácvik komunikačních technik a intepretace neverbálních signálů. V první části jsou představeny základní fakta o tom, jak a proč ovlivňují neverbální signály srozumitelnost, vyznění a přijetí sdělení. Ve druhé části je pozornost soustředěna na nácvik užitečných technik neverbální komunikace v mezilidské komunikaci se zaměřením na pedagogickou praxi a mluvení na veřejnosti. Poslední část je pak věnována analýze neverbálních projevů publika či partnerů v rozhovoru a adekvátním reakcím na ně. Nejbližší termíny kurzu jsou 17. a 18. prosince 2019. Vstup je zdarma, je však nutné se předem přihlásit.

V prosinci dále pokračují i již známé kurzy Využití internetových aplikací ve výuce na VŠ (6. prosince 2019), Možnosti předcházení neúspěšnosti studentů (11. prosince 2019) a Příklady dobré praxe výuky v technických a přírodovědných oborech (12. prosince 2019).