Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Děkujeme Vám za veškerou spolupráci a účast na kurzech v uplynulém roce. A budeme se na Vás opět těšit v roce novém!

A na co se můžete těšit Vy? Začínáme 8. ledna, kdy se uskuteční další setkání Učící se komunity Pedadesku. 9. ledna proběhne kurz Emoční inteligence a práce s emocemi, 15. ledna je v plánu kurz Mikrocertifikáty a flexibilní formy celoživotního vzdělávání, 22. ledna kurz Komunikace a asertivita ve vztahu k předcházení a řešení konfliktů na VŠ. Kurz Předcházení studijní neúspěšnosti v distanční a kombinované formě studia Vás čeká 25. ledna a 26. ledna se uskuteční workshop Komenský v krabičce: aktivizační metody ve výuce s lektorkami Janou Tichou Perutkovou a Žanetou Stiborskou. O Efektivním využití umělé inteligence v kombinovaném a distančním studiu se dozvíte více 29. ledna. Za zmínku stojí ještě dvě únorové akce, a to přednášky prof. Tomáše Janíka Transdisciplinární didaktika 2: uvedení do teorie obsahové transformace a Transdisciplinární didaktika 3: výzkum v didaktice – jeho vývoj, témata, přístupy a metody.

Kompletní nabídku aktuálních kurzů a nových akcí najdete na těchto odkazech: https://czv.zcu.cz/aktualni-kurzy/ a https://czv.zcu.cz/akce/.

Pohodové vánoční svátky a všechno nejlepší do nového roku 2024

Vám přeje Odbor celoživotního vzdělávání!