Možnosti nahrávání a streamování v učebnách ZČU jsou v současné době poměrně limitované. Máme k dispozici jen několik učeben, kde je připraven profesionální systém a jedno mobilní zařízení. Systém bude do budoucna rozvíjen.

Pokud chcete nahrávat svou přednášku, případně ji streamovat, můžete prozatím zvolit improvizované řešení s využitím vlastního počítače a webkamery.

Při řízení výuky během videokonference, v rámci které chceme vyvolávat studenty nebo je chvilkami nechat pracovat samostatně apod. je vhodné využít webovou aplikaci Classroom screen, která obsahuje řídicí prvky.

Rezervace učeben s možností nahrávání

Základní nahrávání a streamování

Pro vysílání, ke kterému se připojí limitovaný počet studentů, lze využít platformy:

Google Meet

GoogleMeet

Microsoft Teams

Teams_logo

Adobe Connect

AdobeConnect_logo

Pro velkou až neomezenou skupinu studentů je možné streamovat s využitím platformy:

Jak na synchronní e-learning (infografika zpracovaná CŽV a FPE)

Jak pracovat s (video) konferenčními systémy ZČU ve výuce (podrobnější doporučení zpracované doc. Přemyslem Bradou na základě zkušeností KIV FAV)

Praktické rady k realizaci videokonferenční výuky (zpracovala Mgr. Jana Čepičková, UJP ZČU)

V případě potřeby využijte asistence techniků CŽV nebo AV studia ZČU.

TECHNICKÝ SUPPORT

Chejlava

Mgr. Viktor Chejlava

Technická podpora

vchejlav@rek.zcu.cz

+420 737 515 659

+420 377 631 909

Nový

Ing. Vladimír Nový

AV studio ZČU

novyvl@civ.zcu.cz

+420 726 911 960

+420 377 631 960

Topinka

Mgr. Jan Topinka

Technická podpora

topinka@rek.zcu.cz

+420 605 804 421

+420 377 631 908