Cyklus kurzů PEDADESK pokračuje i v květnu

Cyklus kurzů PEDADESK pokračuje i v květnu

Zaměstnanci a doktorandi ZČU se mohou i v květnu ponořit do tajů vysokoškolské pedagogiky. I tento měsíc nabízíme jak nová témata, tak další běhy již započatých kurzů. Více informací a přihlašování naleznete na stránkách jednotlivých kurzů.

Cyklus kurzů pokračuje až do června, jejich harmonogram naleznete ZDE.

4. 5. 9-12 Možnosti předcházení neúspěšnosti studentů – 5. běh
4. 5. 13-16 Možnosti předcházení neúspěšnosti studentů – 6. běh
9. 5. 9-10:30 Jak správně sestavit test pro studenty? – 1. běh
9. 5. 11-12:30 Tvorba on-line testu v LMS Moodle – 1. běh
11. 5. 10-12 a 13-16 Příprava případových studií pro výuku různých oborů na VŠ – 2. běh
14. 5. 13-14 Metoda CLIL – závěr 1. běhu
16. 5. 16:30-17:30 Metoda CLIL – závěr 2. běh
17. 5. 9-12 Příklady dobré praxe výuky v technických a přírodovědných oborech – 1. běh
17. 5. 13-15 Příklady dobré praxe výuky v technických a přírodovědných oborech – 2. běh
21. 5. 9-12 Příklady dobré praxe výuky ve společenskovědních a uměleckých oborech – 1. běh
21. 5. 13-15 Příklady dobré praxe výuky ve společenskovědních a uměleckých oborech – 2. běh
28. 5. 9-12 Mluvený projev učitele – 3. běh
31. 5. 14 – 16 Využití internetových aplikací ve výuce na VŠ – 2. běh

 


ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287