Jaké byly (a budou) kurzy VŠ pedagogiky?

Jaké byly (a budou) kurzy VŠ pedagogiky?

Zajímá vás, jak lépe připravovat prezentace a testy? Jak vylepšit mluvený projev nebo komunikaci? Chcete se naučit pracovat s Moodlem či porozumět procesu učení? Zajímá vás kooperativní učení nebo multimediální technika ve výuce?

Nejen tohle všechno je obsahem našich kurzů VŠ pedagogiky, které jsou určeny všem zaměstnancům a doktorandům ZČU. Tyto kurzy zaměřené na prohloubení kompetencí vysokoškolských učitelů začalo oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání pořádat na konci ledna. Od té doby se jich zúčastnilo více než 100 lidí. Zde jsou ohlasy některých z nich:

 

„Ihned po kurzu jsem se pokusil studentům vhodně poskytnout zpětnou vazbu. Setkal jsem se s pozitivními ohlasy a najednou studenti se mnou začali více komunikovat. Semináře jsou nyní živější a energičtější.“

„Absolvovaný kurz rozšířil mou digitální gramotnost. Připravila jsem se z hlediska technických digitální kompetencí na tvorbu e-learningu.“

„Zásady vytváření prezentací vycházející z teorie představené lektorem jsou velice zajímavé. Na základě absolvování prezenčního setkání jsem začal postupně inovovat mé prezentace a strukturovat je dle představených zásad. Věřím, že aplikace zásad pro sestavování studijních materiálů pomůže k jejich zkvalitnění.“

Kurzy budou pokračovat i v novém akademickém roce. Je možné objednat si daný kurz pro své pracoviště i mimo stanovené termíny Pro více informací kontaktujte Martina Mertu: merta@rek.zcu.cz.

 

Seznam kurzů:

 


ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287