Vzpomínka na seminář Sarah Leupen

Vzpomínka na seminář Sarah Leupen

Trendy v oblasti moderních výukových metod představila toto jaro v sérii workshopů Sarah Leupen University of Maryland Baltimore County v USA, která tento akademický rok vyučuje na Lékařské fakultě Karlovy univerzity v Plzni v rámci Fulbrightovy komise. Sarah Leupen se věnovala těmto třem tématům: 1/3 Introduction to Evidence-Based Teaching: What Does the Evidence Say about How We Should Teach? – 15. 3. 2017 2/3 Motivating Students – 19. 4. 2017 3/3 Outcomes-Based Course Design – 24. 5. 2017 Na její semináře můžete zavzpomínat  krátkém videosestřihu nebo shlédnout záznam jedné z jejích přednášek.