Tato stránka je připravena jako stručná nápověda pro studenty Západočeské univerzity v Plzni pro práci v nejpoužívanějších systémem pro distanční výuku na ZČU.

Informace ohledně průběžných změn epidemiologických opatření a organizace nouzové distanční výuky na ZČU najdete zde: https://www.zcu.cz/cs/Students/emergency.html

 

Pro studium a komunikaci v rámci distanční výuky používejte zásadně váš ORION login

 

Pokud máte technické problémy, napište dotaz našim technikům. Jestliže se dotaz týká LMS Moodle pište na moodle@service.zcu.cz, pokud je problém v jiných systémech pro e-learning, pište na e-learning@service.zcu.cz

POZOR: Pokyny k přihlášení do systému a odkazy na videokonferenční místnosti si většinou řeší každý vyučující sám, takže v případě potíží s přihlášením má smysl kontaktovat nejprve vyučujícího a až poté techniky. 

 

Pokud píšete z osobního e-mailu, riskujete, že si vás vyučující nedokáže zařadit do správné skupiny. Do předmětu e-mailu pište vždy zkratku předmětu, ke kterému se vaše zpráva vztahuje.

Pro práci na jednotlivých platformách používaných na ZČU jsme pro vás připravili uživatelské návody:

LMS Moodle

GOOGLE Classroom

GOOGLE Meet

Úspěšné distanční studium závisí především na vás samotných, na vaší houževnatosti, cílevědomosti a schopnosti sebeorganizace. Níže se můžete inspirovat tipy pro efektivní distanční učení.