Ústav jazykové přípravy (UJP) je univerzitním pracovištěm zajišťujícím jazykovou výuku studentů ZČU. Spolupracujeme s profesními organizacemi v Evropě a začleňujeme se do komunikace o budoucnosti jazykového vzdělávání v Evropě a standardizaci jazykových zkoušek. Zapojujeme se do projektů zaměřených na zkvalitňování jazykového vzdělávání. UJP rozvíjí činnost v mezinárodních projektech např. ELTACS, PELLIC, DeafPort.
Ústav jazykové přípravy se věnuje také celoživotnímu vzdělávání a připravuje jazykové kurzy pro zaměstnance ZČU, firmy i veřejnost.

Akce UJP

Kurzy UJP