Odhalování neetického jednání

ZAČÁTEK:
01/12/2020
FORMA:
online a prezenční kurz, 3 hodiny

Kurz je rozdělen na dvě rámcové části. Před absolvováním prezenčního kurzu je nutné absolvovat online kurz v systému Moodle.

Obsah online kurzu v systému Moodle:

► připraven je komentář ke znění Etického kodexu ZČU spolu s příklady a interpretací některých pasáží

► k dispozici je slovníček s celkem 33 klíčovými výrazy (srovnej s definicí výrazů Evropské charty pro výzkumné pracovníky)

► krátké teoretické pojednání o pojmech etika a morálka

► přiloženy jsou i další materiály, jako příklady jiných kodexů apod.

 

Prezenční setkání:

Přednáška (osobní setkání účastníků kurzu) na textovou část navazuje, komentuje ji a rozvádí do širších souvislostí především ve vztahu ke konkrétním problémům či nejasnostem z praxe účastníků kurzu (tedy vás, mých kolegů). Nedílnou součástí přednášky je diskuzní část, která by měla prostupovat celým setkáním se zvláštním důrazem na finální brainstorming a sdílení zkušeností. Sdílení zkušeností je klíčové – jen tak můžeme porozumět praktickým otázkám, které Etický kodex ZČU vyvolává, a můžeme identifikovat vzory neetického jednání, které se z našich zkušeností opakují.

Nejbližší termíny prezenčního setkání:

úterý 1. 12. 2020 od 10:00 na YouTube

 

Koordinátor kurzu: Mgr. Lenka Caisová, Ph.D. , caisova@rek.zcu.cz, tel: 37763 1210