Příklady dobré praxe výuky ve společenskovědních a uměleckých oborech

Kurz provede účastníky celou řadou užitečných výukových příkladů, které lze uplatnit při výuce na humanitních a uměleckých oborech.

Marketing a prodejní dovednosti pro vzdělavatele

Je pro vás "marketing" spíše abstraktním pojmem a rádi byste zjistili, co vše se pod ním skrývá? Tento kurz vás do tajů marketingu zasvětí a vybaví vás základními prodejními dovednostmi.

Kvalita v dalším vzdělávání

Patříte mezi ty, kteří pochybují, že další vzdělávání může být kvalitní? Tento kurz se vás pokusí přesvědčit o opaku.

Komunikativní dovednosti pro práci s účastníky dalšího vzdělávání

Naučte se efektivně komunikovat a zlepšete své prezentační dovednosti!

Metodické minimum pro organizátory kurzů dalšího vzdělávání

Jak metodicky správně vést a hodnotit kurz? Naučte se v tomto modulu!

Přehled výukových metod ve vzdělávání dospělých

Jaké metody se využívají v dalším vzdělávání a čím se řídit při jejich výběru? Dozvíte se v tomto kurzu!

Tvorba e-learningových studijních opor pro programy dalšího vzdělávání

Jak efektivně využívat e-learning v distančním vzdělávání? Jak připravovat metodicky správné materiály pro on-line vzdělávání?