Metodické minimum pro organizátory kurzů dalšího vzdělávání

Jak metodicky správně vést a hodnotit kurz? Naučte se v tomto modulu!

FORMA:
E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
ID
3175

Tento kurz si klade za cíl seznámit účastníky s nejdůležitějšími metodickými zásadami, jež jsou nezbytné pro kvalitní průběh kurzů dalšího vzdělávání. Kurz klade důraz na zpětnou vazbu, proto se účastníci seznámí nejen se základními pojmy jako je cyklus vzdělávací potřeby, cíl, metoda, instrukce či akce, ale i s konkrétními způsoby vedení reflexe a zásadami evaluace kurzů.

 

OBSAH KURZU:
Brainstorming
Postup práce s metodou Brainstorming
Model E-U-R
Instruování jako nástroj činnostního učení
Metoda I.N.S.E.R.T.
Reflexe jako nástroj zkušenostního učení a jak na ni
Postup při reflektování programů
Základní koncepce činnostního (prožitkového) učení
Myšlenkové mapy
Třífázový rozhovor
Technika volného psaní
Autorem kurzu je Mgr. Michal Dubec. Kurz je aktuálně zdarma zpřístupněn v režimu bez podpory tutora.

On-line kurz je dostupný ZDARMA a je určen pro samostudium. Úspěšný absolvent kurzu obdrží osvědčení. Pro účast v kurzu je potřeba se zaregistrovat.

ZAREGISTROVAT SE  

 

Pracovníci Celoživotního a distančního vzdělávání Vám obratem vytvoří přístup do on-line kurzu, abyste se mohli přes ORION login přihlásit.

PŘIHLÁSIT SE  

 

KONTAKT:
Celoživotní a distanční vzdělávání
Západočeská univerzita v Plzni
tel.: +420 377 631 903
e-mail: kurzy@rek.zcu.cz


ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287