Tvorba e-learningových studijních opor pro programy dalšího vzdělávání

Jak efektivně využívat e-learning v distančním vzdělávání? Jak připravovat metodicky správné materiály pro on-line vzdělávání?

FORMA:
E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
ID
3189

Po absolvování tohoto kurzu budete umět vysvětlit základní pojmy v oblasti e-learningu, charakterizovat didaktické principy e-learningu, vysvětlit, jako úlohu má v e-learningu učitel, rozvíjet individualizovaný přístup ke studujícím prostřednictvím e-learningu a navrhnout a vytvořit ucelený soubor e-learningových aktivit (on-line kurz, e-learningovou lekci apod.).

OBSAH KURZU:

Metodika e-learningu
Didaktické zásady při přípravě on-line kurzu
E-learning v distančním vzdělávání

Autorkou kurzu je PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

On-line kurz je dostupný ZDARMA a je určen pro samostudium. Úspěšný absolvent kurzu obdrží osvědčení. Pro účast v kurzu je potřeba se zaregistrovat.

ZAREGISTROVAT SE  

 
Pracovníci Celoživotního a distančního vzdělávání Vám obratem vytvoří přístup do on-line kurzu, abyste se mohli přes ORION login přihlásit.

PŘIHLÁSIT SE  

KONTAKT:
Celoživotní a distanční vzdělávání
Západočeská univerzita v Plzni
tel.: +420 377 631 903
e-mail: kurzy@rek.zcu.cz


ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287