Kvalita v dalším vzdělávání

Patříte mezi ty, kteří pochybují, že další vzdělávání může být kvalitní? Tento kurz se vás pokusí přesvědčit o opaku.

FORMA:
E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
ID
3170

Tento kurz se věnuje fenoménu kvality v dalším vzdělávání. Mnozí skeptikové možnost kvality v dalším vzděláváním zcela vylučují, tento kurz se ovšem pokusí tento názor vyvrátit. Cílem kurzu je seznámit účastníky s pojmem kvality ve vzdělávání, nástroji jejího zjišťování i okolnostmi kvalitu ovlivňujícími.

OBSAH KURZU:
Formální a neformální vzdělávání dospělých
Formy podnikového vzdělávání
Vzdělávání dospělých jako profese
Autorem kurzu je PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. Kurz je aktuálně zdarma zpřístupněn v režimu bez podpory tutora.

On-line kurz je dostupný ZDARMA a je určen pro samostudium. Úspěšný absolvent kurzu obdrží osvědčení. Pro účast v kurzu je potřeba se zaregistrovat.

ZAREGISTROVAT SE  

 

Pracovníci Celoživotního a distančního vzdělávání Vám obratem vytvoří přístup do on-line kurzu, abyste se mohli přes ORION login přihlásit.

PŘIHLÁSIT SE  

 

KONTAKT:
Celoživotní a distanční vzdělávání
Západočeská univerzita v Plzni
tel.: +420 377 631 903
e-mail: kurzy@rek.zcu.cz


ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287