Přehled výukových metod ve vzdělávání dospělých

Jaké metody se využívají v dalším vzdělávání a čím se řídit při jejich výběru? Dozvíte se v tomto kurzu!

FORMA:
E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
ID
3181

Tento kurz se zaměřuje na nejdůležitější metody výuky a okolnosti jejich výběru s ohledem na cíle vzdělávání. Součástí kurzu je i praktické stanovování výukových cílů a výběru efektivních metod na základě konkrétních cílů a účastnických skupin.

 

OBSAH KURZU:
Evaluace
Reflexe
Možný postup při reflektování programů
Kritika
Mozek a jeho principy fungování
Pomůcka pro formulaci vzdělávacích cílů
Kategorie kognitivních cílů
Kategorie psychomotorických a afektivních cílů
Zpětná vazba
JoHari-ho okénko
Autorem kurzu je Mgr. Michal Dubec. Kurz je aktuálně zdarma zpřístupněn v režimu bez podpory tutora.

On-line kurz je dostupný ZDARMA a je určen pro samostudium. Úspěšný absolvent kurzu obdrží osvědčení. Pro účast v kurzu je potřeba se zaregistrovat.

ZAREGISTROVAT SE  

 

Pracovníci Celoživotního a distančního vzdělávání Vám obratem vytvoří přístup do on-line kurzu, abyste se mohli přes ORION login přihlásit.

PŘIHLÁSIT SE  

 

KONTAKT:
Celoživotní a distanční vzdělávání
Západočeská univerzita v Plzni
tel.: +420 377 631 903
e-mail: kurzy@rek.zcu.cz


ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287