Marketing a prodejní dovednosti pro vzdělavatele

Je pro vás "marketing" spíše abstraktním pojmem a rádi byste zjistili, co vše se pod ním skrývá? Tento kurz vás do tajů marketingu zasvětí a vybaví vás základními prodejními dovednostmi.

FORMA:
E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
ID
2349

Tento kurz je zaměřen na seznámení s vybranými pojmy a procesy z oblasti marketingu a prodeje, jimiž by měl být vybaven každý pracovník organizace bez ohledu na svoji pracovní pozici. Cílem kurzu je získání teoretických poznatků, které budou sloužit jako východisko pro použití v praxi. Vyškolený absolvent kurzu může svými znalosti výrazně přispět k úspěšnosti firmy na trhu, a bude tak jistě pro firmu velkým přínosem.

OBSAH KURZU:
Základní pojmy marketingu
– Charakteristika marketingu a podnikatelských koncepcí
– Základní marketingové strategie
– Marketingový plán
– Marketingové prostředí – analýza trhu a portfolia
– Marketingový informační systém
– Nákupní chování – motivace
– Rozhodovací procesy spotřebitelů a organizací
– Marketingový mix
– Cena z hlediska marketingu
– Propagace – marketingová komunikace

Prodej
– Osobnost prodejce
– Osobnost zákazníka
– Motivace v prodeji
– Umění otázky
– Prospěšnost produktu a vyvolání touhy
– Nerozhodnost a námitky zákazníka
– Jak prodat cenu
– Uzavření prodeje
Autorem kurzu je Božena Jiřincová. Kurz je aktuálně zdarma zpřístupněn v režimu bez podpory tutora.

On-line kurz je dostupný ZDARMA a je určen pro samostudium. Úspěšný absolvent kurzu obdrží osvědčení. Pro účast v kurzu je potřeba se zaregistrovat.

ZAREGISTROVAT SE  

 

Pracovníci Celoživotního a distančního vzdělávání Vám obratem vytvoří přístup do on-line kurzu, abyste se mohli přes ORION login přihlásit.

PŘIHLÁSIT SE  

 

KONTAKT:
Celoživotní a distanční vzdělávání
Západočeská univerzita v Plzni
tel.: +420 377 631 903
e-mail: kurzy@rek.zcu.cz


ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287