Tvorba multimediálních studijních opor prakticky pro FF KAR

Oživte svůj kurz v LMS Moodle pomocí multimediálních prvků

Tvorba kurzů v LMS Moodle (nejen pro autory v projektu NPO)

Naučte se vytvářet kurzy v LMS Moodle a posuňte tak své pedagogické schopnosti na novou úroveň.

Tvorba kurzů v LMS Moodle pro FF KGS

Naučte se vytvářet kurzy v LMS Moodle a posuňte tak své pedagogické schopnosti na novou úroveň.

Tvorba multimediálních studijních opor prakticky

Oživte svůj kurz v LMS Moodle pomocí multimediálních prvků

Mikrocertifikáty a flexibilní formy celoživotního vzdělávání

Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých forem celoživotního vzdělávání?

Formy blended learningu a hybridní výuky

Seznamte se s různými formami blended learningu a hybridní výuky

Jak otestovat studenty v LMS Moodle (nejen pro autory v projektu NPO)

Využívejte snadno LMS Moodle k testování studentů

Konstruktivismus v praxi VŠ (otevřený on-line kurz)

Jak motivovat a zaujmout studenty? Jak studenty naučit týmové spolupráci? Jak podporovat tvůrčí myšlení?

E-spis 3: Uzavírání objektů

Seznamte se se základy práce v prostředí E-spis

E-spis 2: Úprava objektů

Seznamte se se základy práce v prostředí E-spis

Pedagogická komunikace: jaké klást otázky a proč?

Typologie učitelských otázek prakticky a pragmaticky

Jak a kdy nastavovat pravidla a vztahy se studujícími?

Na tomto workshopu prozkoumáme co, kdy a jak (ne)dělat, abychom vytvořili studijní prostředí, které podporuje vznik dobrých vztahů a ve kterém se učení daří.

Práce s Elementorem ve WordPressu pro začátečníky

Naučte se upravovat Wordpress webové stránky pomocí intuitivního vizuálního nástroje Elementor.

E-spis 1: Založení dokumentů a jejich oběh

Cílem kurzu je ukázat účastníkům uživatelské prostředí a základy práce v prostředí E-spis.

Tvorba kurzů v LMS Moodle (nejen pro autory v projektu NPO)

Naučte se vytvářet kurzy v LMS Moodle a posuňte tak své pedagogické schopnosti na novou úroveň.

Vizualizace a sketchnoting v prezentaci

Workshop teoreticky i prakticky představí posluchačům možnosti a význam vizualizace v prezentaci

Zvládání manipulací včetně auto-manipulací

Seznámíme se s tím, jak funguje manipulace v komunikaci (skrytá agrese a skrytá pasivita) a jak na ní účinně reagovat.

Práce se skupinovou dynamikou studijních a pracovních skupin

Seznámíme se s tím, jak se vztahy v každé sociální skupině vyvíjejí v čase (jak se mění vztahy mezi lidmi a jejich chování).

Praktická tvorba myšlenkových map

Praktický workshop pro tvorbu myšlenkových map

Autorské právo ve výuce na VŠ

Vody autorského práva jsou neprůzračné.

Google aplikace a nástroje pro výuku na VŠ

Naučte se využívat všechny možnosti Google pro svou výuku.

Komunikace a asertivita ve vztahu k předcházení a řešení konfliktů na VŠ

Zásady komunikace a asertivity ve vztahu k předcházení a řešení konfliktů

Prevence syndromu vyhoření

Naučte se psychohygienu pro vlastní praxi.

Work-life balance

Kurz se zabývá tématy spojenými s procesem slaďování a harmonizace pracovní a osobní oblasti.

Lektorské kompetence pro VŠ pedagogy

komplexní přehled základních lektorských dovedností a technik využitelných pro výuku na vysoké škole

Emoční inteligence a práce s emocemi

Líbil se vám kurz Základy psychohygieny? Zkuste i navazují kurz Emoční inteligence a práce s emocemi!

Jak využívat služeb knihovny

Kurz vám představí Univerzitní knihovnu, jednotlivé pobočky a jejich služby v plné šíři

Správa projektů na ZČU

Seznamte se s činností Projektového centra a s postupy v průběhu životního cyklu projektu, vhodné zejména pro potenciální navrhovatele a řešitele projektů

Základy finančního managementu projektů na ZČU

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy finančního managementu v rámci projektového řízení.

MS Word

Stále bojujete s Wordem a každá sebemenší úprava textu je pro vás náročným oříškem? Díky tomuto kurzu se i vy můžete stát odborníkem na editaci textu!

Vydávání odborných publikací na ZČU

Seznamte se s postupem, jak vydat odbornou publikaci v univerzitním vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni.

Efektivní využívání cizojazyčných zdrojů ve výuce na VŠ

Jak připravit vhodné aktivity s využitím cizojazyčného materiálu pro studenty na vysoké škole?

Převrácená třída v on-line prostředí / SOFLA (Synchronous Online Flipped Learning)

Během interaktivního workshopu se seznámíte s jednotlivými částmi SOFLA modelu a aplikacemi, které můžete v on-line výuce využít.

Základy nenásilné komunikace

Tento kurz se zaměří na příčiny konfliktů a nedorozumění, nejčastější chyby v komunikaci, zásady efektivní komunikace, na otázku toho, jak si porozumět.

Myšlenkové mapy a jejich použití v praxi

Pochopte podstatu myšlenkových map.

Kreativní myšlení a práce s informacemi

Podpořte své kreativní myšlení.

Základy psychohygieny a práce se stresem

Naučte se každodenní péči o vlastní psychickou pohodu.

Google formuláře ve výuce

Naučte se využívat Google formuláře jako nástroj pro jednoduchou tvorbu kvízů a testů.

Převrácená třída / Flipped Classroom

Během webináře si představíme principy modelu výuky převrácená třída a ukážeme, jak lze převrácenou třídu využívat v prezenční i on-line výuce.

Vědecká komunikace v anglickém jazyce

Kurz umožní účastníkům prohloubit své znalosti v oblastech vědecké komunikace v psané i mluvené formě.

Webinář Distanční hodnocení na VŠ

Během webináře se budeme věnovat výhodám, nevýhodám, možnostem a rizikům různých typů ověřování výsledků učení a hodnocení distanční formou na vysoké škole.

Prezentační dovednosti a profesionální komunikace ve virtuálním prostředí

Naučte se profesionální komunikaci na on-line platformách.

MS Teams pro mírně pokročilé

Naučte se používat MS Teams

Marketing pro zaměstnance

Chcete získat znalosti a dovednosti z oblasti marketingu?

Google Classroom ve výuce na VŠ

Přijďte se seznámit s aplikací Google Classroom!

MS Teams pro pokročilé

Seznamte se s prostředím a funkcemi MS Teams

Prezentační dovednosti

Sebeprezentace v osobním kontaktu, aneb jak neprohrát ještě než dojde k veřejnému vystoupení.

Tvorba webu ve WordPressu

Tvorba vlastních webových stránek s volně dostupným redakčním systémem Wordpress

Virtuální realita ve výuce na VŠ

Jaké přináší možnosti virtuální realita do výuky na VŠ?

Využití internetových aplikací ve výuce na VŠ

Možnosti využití mobilů, tabletů a projekce při přednáškách a cvičeních na vysoké škole.

Editace videa na Youtube

Přijďte se naučit vkládat a editovat videa na YouTube.

Vedení studentů k odpovědnosti a samostatnosti prostřednictvím komunikace 2

Navazující seminář Vedení studentů k odpovědnost a samostatnosti prostřednictvím komunikace 2 přetvoří vaše teoretické znalosti do praktických dovedností.

Neverbální komunikace

Přijďte zjistit více o neverbální komunikaci.

Google dokumenty / webinář

Naučte se používat Google aplikace, díky kterým si usnadníte a zpřehledníte práci s dokumenty, a to i s těmi sdílenými.

Základy metodologie výzkumu

Základní uvedení do metodologie kvantitativního, kvalitativního i smíšeného výzkumu s ukázkami a náměty pro realizaci výzkumných studií.

MS Excel pro pokročilé

Prezenční setkání pro pokročilé uživatele MS Excel .

Google nástroje

Kurz poskytne účastníkům základní informace o Google službách a umožní jim vybrané služby vyzkoušet s podporou lektora.

Český jazyk pro administrativní praxi

Přijďte se naučit a připomenout si, jak správně využívat český jazyk v administrativní praxi.

Hromadná korespondence

Cílem kurzu je seznámit zájemce, jakým způsobem lze vytvářet hromadné dopisy/obálky/diplomy/přání apod. pro více příjemců v prostředí MS Word.

Vedení studentů k odpovědnosti a samostatnosti prostřednictvím komunikace

Zajímá vás, jak funguje komunikace v mozku a jak můžeme se studenty komunikovat tak, abychom si s nimi nepoškodili vztahy?

MS Excel pro začátečníky

Naučte se využívat základní funkcionality programu MS Excel

Mluvený projev učitele

Zlepšete své vystupování před studenty, zdokonalte svůj mluvený projev!

Výuka českých studentů v cizím jazyce (metoda CLIL)

Jak propojit cizí jazyk a váš odborný předmět? Metodou CLIL.

Možnosti předcházení neúspěšnosti studentů

Úspěšnost vysokoškolských studentů a jak na ni. Z různých úhlů pohledu.

Multimediální technika ve výuce na VŠ

Chcete efektivnější a atraktivnější výuku? Multimediální technika je jednou z cest jak jí dosáhnout!

Přehled vyučovacích metod na VŠ

Neznámé i známé vyučovací metody pro vysokou školu včetně jejich praktických ukázek. Zlepšete svoje pedagogické schopnosti.

Kooperativní učení a vedení studentských týmů

Ovládněte vzdělávací strategie založené na vzájemném učení studentů a jejich týmové práci.

Konstruktivismus v praxi VŠ

Jak motivovat a zaujmout studenty? Jak studenty naučit týmové spolupráci? Jak podporovat tvůrčí myšlení?