Kurzy

All Kurzy podle oboru Kurzy podle pracovišť Projekty Kurzy podle formy Kurzy podle účastníků Fakulta aplikovaných věd Projekt - HR AWARD mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU Kurzy pro doktorandy Projekt - Konstruktivismus v praxi vysokých škol Rektorát Projekt - Podpora kvality dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji CIV Otevřené on-line kurzy v projektu NPO Chci studenty testovat a hodnotit na dálku Zvyšování kvality interních grantových schémat na ZČU Projekt - Zvýšení kvality a rozšíření nabídky UCV ZČU v Plzni v oblasti dalšího vzdělávání kurzy AI Kurzy pro nové pracovníky ZČU PR VŠ pedagogika otevřené kurzy Akcelerace transferu poznatků Personalistika a HR Hybridní forma Administrativa Projekt - Modulární systém vzdělávání zaměstnanců ZČU PR zástupci VŠ pedagogika prezenční Zdravotnictví Ekonomie Právo a veřejná správa VŠ pedagogika online Chci vytvořit multimediální studijní materiály Nouzová distanční výuka Odbor Transfer technologií BOZP Ústav jazykové přípravy Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní Odbor lidských zdrojů Kurzy pro vzdělavatele dospělých Společenské vědy Kultura a umění Filologie VŠ pedagogika přehled VŠ pedagogika kombinovaná Otevřené on-line kurzy pro zaměstnance ZČU Kurzy popularizace vědy Věda výzkum Projekt - Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni On-line Přírodní vědy Psychologie Oddělení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Technické vědy Otevřené on-line kurzy pro veřejnost Kombinovaná forma Portfolio VŠ pedagogika Projekt - ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni E-learning Pedagogika Kurzy pro veřejnost Fakulta pedagogická Prezenční forma Oddělení CŽV Kurzy pro zaměstnance ZČU