Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 15. díl (Distanční výuka velkých skupin studentů)

Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 15. díl (Distanční výuka velkých skupin studentů)

Tomáš Pezl, Zlata Hokrová

 

Podobně jako při prezenční výuce je i při výuce na dálku ideální učit menší skupiny studentů, kterým se vyučující může intenzivně věnovat. Jak se ale vyrovnat se situací, kdy je třeba učit distančně skupinu, která čítá několik stovek studentů? 

Na to jsme se zeptali JUDr. Tomáše Pezla, Ph.D., z Katedry ústavního a evropského práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, který má s tímto typem výuky bohaté zkušenosti.

 

Na Fakultě právnické tradičně učíte opravdu velké skupiny studentů – především v prvním ročníku. Jak se vám daří vyučovat distančně v situaci, kdy máte na jedné rozvrhové akci přihlášených více než 400 lidí?

Tomáš Pezl: Na výuku velkých skupin studentů jsme zvyklí, ovšem při distanční výuce k nim musíme přistupovat trochu jinak než při výuce prezenční, což má samozřejmě svá pro i proti. V situaci, kdy jsme se museli ze dne na den rozhodnout, jak uchopíme nouzovou distanční výuku, jsme přistoupili ke kombinaci asynchronní výuky pomocí LMS Moodle a synchronní výuky prostřednictvím aplikace Google Meet a Zoom.

V LMS Moodle najdou studenti materiály pro samostudium rozdělené podle tematického zaměření přednášek. Tyto materiály by si měli projít ideálně před přednáškou, kterou absolvují již jako poučení posluchači, což dává větší prostor pro otázky a hlubší vhled do tématu.

Kromě podkladů k přednášce najdou studenti v LMS Moodle také materiály k seminářům, které navštěvují již v menších skupinách. U daného předmětu mají studenti v LMS Moodle rovněž možnost absolvovat několik průběžných testů. Na základě těchto testů mohou získat bonusové body, které následně zúročí při zápočtu.

Synchronní výuka probíhá na platformách Google Meet a Zoom. Primárně využíváme Google Meet, ale u přednášek, kde lze předpokládat vyšší počet účastníků než 250, což je limit pro videohovory v Google Meet, pracujeme s aplikací Zoom.

Vzhledem k velkému počtu účastníků jsme při synchronní výuce nuceni trvat na tom, aby měli studenti během výuky vypnutý mikrofon. Veškeré dotazy, postřehy či připomínky tak studenti píší do chatu, na který vyučující průběžně reaguje. Tato forma kladení dotazů se ukázala jako velmi efektivní, protože do chatu se odhodlají často napsat i ti studenti, kteří by se při kontaktní výuce zdráhali ptát.

K našemu překvapení přinesla distanční výuka ještě jedno pozitivum: Přednášek a seminářů, které probíhají on-line, se účastní více studentů, než kolik jich vídáme při kontaktní výuce. Rozdíl v počtu účastníků činí zhruba 20%. Vyšší návštěvnost on-line přednášek a seminářů je dána především tím, že studenti často kombinují studium s prací, což jim znemožňuje osobní účast na některých výukových akcích. Streamovanou přednášku si však mohou pustit do sluchátek i v práci, a tak nic nezmeškají.

Závěrem mohu říct, že nouzová distanční výuka sice na vyučující klade zvýšené nároky a vyžaduje trochu jiný přístup k probírané látce, ale na úspěšnost našich studentů nemá žádný negativní dopad. Látku zvládáme probrat v plném rozsahu a studenti jsou, soudě podle hodnocení kvality výuky za minulý semestr, spokojeni.

 

Chtěli byste pro svou výuku také využívat LMS Moodle, ale potřebujete se s ním nejprve naučit pracovat anebo do něj hlouběji proniknout? Přihlaste se do kurzů, které pro vás připravilo oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni:  Autorská příprava kurzů v LMS Moodle, Práce tutora v LMS Moodle a Tvorba on-line testu v LMS Moodle. Všechny kurzy jsou zdarma, stačí se jen zaregistrovat.

Autoři a tutoři kurzů v LMS Moodle, kteří potřebují poradit či pomoci, se na nás mohou obrátit prostřednictvím moodle@service.zcu.cz.

Pokud vás zaujal Google Meet či Zoom a chtěli byste si je také vyzkoušet, podívejte se na návod na realizaci videohovoru nebo synchronní výuky prostřednictvím Google Meet anebo na návod pro vytvoření místnosti návod pro připojení do místnosti v aplikaci ZOOM.

Pracovníci oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání jsou připraveni poskytnout vám konzultace i support při realizaci prvních kurzů, online schůzek, webinářů a přednášek. Kontaktujte nás nejlépe přes e-mail kurzy@rek.zcu.cz.