Prohlédněte si články zaměřené na dobrou praxi

Příklady dobré praxe výuky na ZČU – 22. díl (Quizlet)
Nataliia Postoiuk, Zlata Hokrová   Každý z nás se někdy pokoušel naučit cizí jazyk. Nehledě na to, zda se jednalo o angličtinu, němčinu, ruštinu, francouzštinu nebo třeba...
Příklady dobré praxe výuky na ZČU – 21. díl (Projektová výuka)
Roman Mouček, Zlata Hokrová   Co se stane, když člověk nahradí standardní cvičení tvorbou projektu a do přednášek zapojí e-kvízy? Projeví se taková změna na výkonech...
Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 20. díl (Humor, nadhled a domácí mazlíčci)
Anna Velichová, Zlata Hokrová   Nouzovou distanční výuku jsme v našem seriálu příkladů dobré praxe nahlédli již z mnoha různých úhlů. Probrali jsme rozličné nástroje i...
Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 19. díl (Studijní opory při nouzové distanční výuce)
Petra Hrubá Smržová, Zlata Hokrová   Úspěch distanční výuky závisí na mnoha faktorech. Jedním z nich je i kvalita studijních opor, které mají studenti k dispozici. Kvalitní...
Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 18. díl (Státní závěrečné zkoušky distančně)
Zbyněk Filipi, Zlata Hokrová   Jak zajistit hladký průběh obhajob závěrečných prací a státních závěrečných zkoušek v distanční podobě? Na co se připravit? A lze tuto...
Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 17. díl (Distanční ověřování výsledků učení)
Dušan Brozman, Zlata Hokrová   V předchozích dílech našeho seriálu jsme se podrobně věnovali nejrůznějším platformám a on-line nástrojům, které nám mohou sloužit jako...
Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 16. díl (Princip převrácené třídy v on-line prostředí)
Bartłomiej Wróblewski, Zlata Hokrová   Princip převrácené třídy (neboli flipped classroom) je fenoménem, který si mezi učiteli získává stále větší oblibu. V zásadě jde...
Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 15. díl (Distanční výuka velkých skupin studentů)
Tomáš Pezl, Zlata Hokrová   Podobně jako při prezenční výuce je i při výuce na dálku ideální učit menší skupiny studentů, kterým se vyučující může intenzivně...
Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 14. díl (Výuka cizího jazyka prostřednictvím Microsoft Teams)
Hana Menclová, Zlata Hokrová   Distanční výuka cizího jazyka má svá specifika. Zvlášť pokud vyučujete gramatiku i konverzaci, tedy dva různé předměty, které vyžadují...
Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 13. díl (LMS Moodle jako komplexní řešení distanční výuky)
Vladimír Kindl, Zlata Hokrová   LMS Moodle se stal praktickým pomocníkem řady vyučujících (nejen) v rámci nouzové distanční výuky. Zatímco někteří ho používají pouze jako...
Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 12. díl (Možnosti zadávání, prezentace a reflexe autorské tvorby v LMS Moodle)
Monika Plíhalová, Zlata Hokrová   Jak lze efektivně využít nová média při distanční výuce (nejen) v oblasti výtvarné výchovy a přitom zároveň pomoci studentům...
Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 11. díl (Quizizz)
Václav Duffek, Zlata Hokrová   Dnešní díl seriálu příkladů dobré praxe on-line výuky se bude týkat ověřování znalostí. Pojďte se s námi podívat na příklad toho, jak lze...
Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 10. díl (GeoGebra)
Světlana Tomiczková, Zlata Hokrová   V dnešním článku si ukážeme, že i geometrii lze skvěle učit on-line. Řeč bude o nástroji, který spojuje geometrii, algebru, tabulky,...
Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 9. díl (Mahara)
Lucie Rohlíková, Zlata Hokrová   Dnešní článek věnujeme on-line nástroji, který na českých vysokých školách zatím není příliš rozšířený, přestože ho lze velmi...
Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 8. díl (Výuka překladu prostřednictvím Courseware)
Zdeněk Vávra, Zlata Hokrová   Jak lze distančně vyučovat překlad za použití nejjednodušších nástrojů, které studenti i vyučující dobře znají? A jak přitom studenty co...
Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 7. díl (Microsoft Project a Project Libre)
Miroslav Malaga, Zlata Hokrová   Jak ve výuce efektivně využít Microsoft Project či Project Libre, tedy nástroje, které slouží k podpoře projektového řízení, pro správu...
Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 6. díl (Mentimeter)
Václav Duffek, Zlata Hokrová   Dnes se budeme věnovat nástroji, který vám může při výuce pomoci nenásilně přimět k interakci i ty největší introverty. Seznamte se...
Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 5. díl (Google Meet)
Sandra Štollová, Pavel Hulec, Zlata Hokrová V minulých dílech seriálu příkladů dobré praxe v oblasti on-line výuky na ZČU jsme vám přinesli inspiraci od našich laskavých...
Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 4. díl (PowerPoint, YouTube a Courseware)
Jiří Preis, Zlata Hokrová   V minulých dílech seriálu příkladů dobré praxe v oblasti on-line výuky na ZČU jsme vám zprostředkovali zkušenosti našich kolegyň a...
Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 3. díl (ZOOM)
Josef Kohout, Zlata Hokrová   V minulých dílech seriálu příkladů dobré praxe v oblasti on-line výuky jsme vám prostřednictvím našich laskavých kolegyň a kolegy...
Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 2. díl (Microsoft Teams a Google Classroom)
Michaela Voltrová, Tomáš Vlas, Zlata Hokrová   V předchozím díle našeho mini seriálu věnovaného příkladům dobré praxe v oblasti on-line výuky jsme vám představili...
Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 1. díl (LMS Moodle)
Jana Vejvodová, Zlata Hokrová   Začít učit ze dne na den výhradně on-line rozhodně není nic jednoduchého. Abychom vám tuto situaci trochu usnadnili, připravili jsme pro...

Prohlédněte si videa z realizovaných webinářů

Mgr. Michal Dubec

Jak komunikovat se studenty v on-line prostředí?

Ing. Roman Mouček, Ph.D.

Jak distanční výuka “zasáhla” informatiku, jaká má pozitiva/negativa, co bylo online již před “tím” a jak velká je to změna.

Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

Jak řešit v současné situaci předměty zaměřené na získávání praktických dovedností a přitom se příliš neodklonit od cílů předmětu.

Mgr. Milan Podpera, Ph.D.

Co nám nucený přechod na distanční formu vzdělávání přinesl pro budoucí výuku – diskuse, sdílení zkušeností.

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

Krátký workshop se zaměřuje na základní pravidla tvorby správné testové otázky (zaměříme se na SBA otázky)a na možnosti zabezpečení testů v online prostředí při použití LMS MOODLE.

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.

Sdílení zkušeností s využitím různých funkcionalit LMS Moodle.

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.

Realizace sociálně psychologického výcviku nekontaktním způsobem: zkušenosti, postřehy a otázky.